صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آبیاری و زهکشی

 

 

فعالیت های شرکت در زمینه آبیاری و زهکشی:

کشور ایران از لحاظ منابع آب در گروه مناطق کم آب و خشک دنیا قرار دارد.بنابراین بالا بردن راندمان استفاده از آب همچنین تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان(زارعین)از اصلی ترین سیاستهای مرتبط با این امور میباشد.

 مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی بشرح زیر است:

1- نظارت عالیه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی چوپانو.........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

2- نظارت کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی چوپانلو .........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

3- طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت ناری ........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

4- مطالعات و شرح خدمات طرح استخر ذخیره و کانال انتقال آب بیمضورته........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

5- مطالعات شبکه آبیاری اراضی دشت الشتر........امور عشایر لرستان

6- مطالعات مراحل اول و دوم طرحهای کوچک استانی........شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

7- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و 4 در قالب طرح توسعه کشاورزی اراضی دشت سنقر ( سلیمانشاه )........موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

8- مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و 4 دشت حنا........دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

9- مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و 4 اراضی روستای حاجی گلدیخان، آرخ و قارقی........دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

10- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی میرجاوه........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

11- نظارت عالیه و کارگاهی طرح استخر ذخیره و کانال انتقال آب بیمضورته........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

12- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری و زهکشی دشت شیخ معروف (قطعه 4) و استخر ذخیره و کانال انتقال آب بیمضورته........ اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

13- خدمات بهره برداری از طرح بزرگ آبیاری بارانی شباب........جهاد کشاورزی ایلام

14- نظارت عالیه و کارگاهی طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار شباب........جهاد کشاورزی ایلام

15- مطالعات تسطیح اراضی مناطق عشایری شهرستان ماکو........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

16- مطالعات طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی بلجوک خوی........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

17- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع بروش آبیاری تحت فشار در سطح 3500 هکتار........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

18- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی حاجی گلدیخان........جهاد کشاورزی گلستان

19- مطالعات شناخت حوزه آبریز سودجان........جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

20- انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرحهای کوچک تامین آب........شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

21- مطالعه و طراحی پمپاژ ده کهنه روگر........جهاد کشاورزی اردل

22- مطالعات طراحی کانال‌های آبیاری در سطح اراضی استان ایلام........جهاد کشاورزی ایلام

23- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع بروش آبیاری تحت فشار در سطح 4200 هکتار........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

24- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی حاجی گلدیخان........جهاد کشاورزی گلستان

25- نظارت عالیه شبکه‌های آبیاری تحت فشار تعاونی تولید ایثار در سطح استان سیستان و بلوچستان........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

26- تامین آب و مطالعه طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار........جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

27- نظارت کارگاهی طرح تامین و انتقال آب لادیز در شهرستان میرجاوه........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

28- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی شرکت تعاونی تولید سبزدشت قلعه‌ها ( حاجی گلدیخان ) در محدوده جهاد کشاورزی شهرستان بندرترکمن........جهاد کشاورزی گلستان

29- مطالعات شبکه‌های آبیاری و زهکشی داخل مزارع بروش آبیاری تحت فشار در سطح 3500 هکتار........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

30- نظارت عالیه طرح تامین و انتقال آب لادیز در شهرستان میرجاوه........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

31- مطالعات شبکه‌های آبیاری و زهکشی داخل مزارع بروش آبیاری تحت فشار در سطح 3000 هکتار........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

32- نظارت کارگاهی و عالیه قطعه اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی گمیشان کشت ........جهاد کشاورزی گلستان

33-مطالعه و تهیه طرح آبیاری تحت فشار ........ سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

34-مطالعه و طراحی روش‌های آبیاری تحت فشار ........  جهاد کشاورزی اراک

35-شبکه آبیاری و زهکشی و نظام بهره برداری و نقشه برداری کانون خلیل آباد الیگودرز ........ امور عشایر لرستان

36-نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد ستارخان اهر  ........  جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

37-مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع بروش آبیاری تحت فشار در سطح 1000 هکتار در سطح استان  ........   جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

38-نظارت کارگاهی و عالیه قطعه دوم و سوم طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی گمیشان کشت  ........   جهاد کشاورزی گلستان

39- مطالعه و طراحی ایستگاه‌های پمپاژ الزین طارم........جهاد کشاورزی زنجان

40- مطالعات اجرای شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی و بررسی نظام بهره برداری و ایجاد تشکل آبران در سطح اراضی پایاب سد خاکی شویر و پایاب بند و سد خاکی سهرین در استان زنجان........جهاد کشاورزی زنجان

41-مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار.......جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

42- انجام خدمات مهندسی مرحله سوم به منظور نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مرمت و نگهداری راههای جنگلی طرح لوه........اداره کل منابع طبیعی گلستان

43- نقشه برداری، آزمایشات آب و خاک، مطالعه و تهیه طرح و نقشه‌های اجرایی روشهای آبیاری تحت فشار قطره‌ای در 400 هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرستان رودان........جهاد کشاورزی هرمزگان

44- مطالعه مراحل اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی توده بین و بوئین استان زنجان........جهاد کشاورزی زنجان

45- مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح استان در سال 87........جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

46- انجام خدمات مشاوره‌ای جهت بررسی و کنترل طرح‌های تهیه شده آبیاری تحت فشار........جهاد کشاورزی گلستان

47- مطالعات تامین آب بخشی از اراضی کانون خلیل آباد الیگودرز........امور عشایر لرستان

48- نظارت کارگاهی و عالیه بر تکمیل عملیات اجرایی طرح شبکه‌های فرعی 3 و 4 پایاب سد ستارخان اهر........جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

49- مطالعات مرحله دوم آبیاری و زهکشی اراضی تعاونی تولید شادیمهر........جهاد کشاورزی گلستان

50- مطالعات طرح اصلاح شیوه‌های آبیاری شهرستان فردوس و بشرویه........جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 51- مطالعات طرح اصلاح شیو‌ه‌های آبیاری شهرستان سرایان........جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

52- مطالعه و تهیه طرح آبیاری تحت فشار در اراضی متقاضیان اجرای آبیاری تحت فشار در قطعات پراکنده در سطح تقریبی 1300 هر هکتار........جهاد کشاورزی گلستان

53- مطالعات مرحله اول بهره برداری از منابع آب سطحی کانون داروکان........امور عشایر سیستان و بلوچستان

54- مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح استان در سال 88  ..........جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

55- مطالعات مرحله دوم و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب سد الخلج بستان آباد..........جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

56-نظارت کارگاهی و عالیه طرح تامین آب کشاورزی و شرب روستای عشایر خلیل آباد و آب باریک در استان لرستان

57- مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی قشلاق سجهرود ......... امور عشایر اردبیل

58- طراحی شبکه آبیاری قطره‌ای تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان  .......... شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

59- مطالعات مرحله دوم خط انتقال پساب تصفیه شده از تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین .......... شرکت آب منطقه‌ای تهران

60- انجام مطالعه و طراحی و انجام آزمایشات آب و خاک 3000 هکتار سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح استان (مرحله دوم) .........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

61- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری و زهکشی درجه 2 دشت سنقر ........ شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

62- مطالعه و طراحی شبکه انتقال آب، سیستم‌های آبیاری تحت فشار آببندانهای ذخیره آب، اتوماسیون شبکه آبیاری و انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ شرکت کشت و صنعت محیاء ........ شرکت کشت و صنعت محیاء

63- مطالعات مرحله دوم بهره برداری آبهای سطحی کانون داروکان شهرستان زاهدان ....... امور عشایر سیستان و بلوچستان

64- خدمات مرحله سوم ( نظارت کارگاهی و عالیه ) تکمیل و احداث کانال انجیراب، اورکت حاجی، TR1 و احداث دایک ساحلی قره سو....... شرکت آب منطقه‌ای گلستان

65- مطالعات مرحله دوم طرح تامین و انتقال آب اراضی ریگک در سطح 400 هکتار .......جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

66-مطالعات مرحله دوم طرح تامین و انتقال آب اراضی گاوتوت در سطح 300 هکتار .......جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

67- مطالعات مرحله دوم طراحی خط لوله انتقال و توزیع آب اراضی پایاب سد بیدکان .......جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

68- مطالعات مرحله اول و دوم اراضی شوراب کبیر در سطح 1200 هکتار .......جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

69- مطالعه تامین آب، پمپاژ و تدوین نظام بهره برداری (معیشت) منطقه عشایری رود تلخ در شهرستان بهمئی ....... اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد

70- انجام و تهیه طرح در اراضی متقاضیان اجرای پروژه آبیاری تحت فشار در سطح 500 هکتار شهرستان کردکوی ....... مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی

71- انجام آزمایشات آب خاک، نقشه برداری، مطالعه، تهیه طرح و نقشه های توپوگرافی و اجرایی سیستمهای آبیاری تحت فشار (قطره ای، بارانی نواری ) اراضی کشاورزی واقع در نقاط مختلف شهرستان گنبد کاووس .......  جهاد کشاورزی گلستان - گنبدکاووس

72- نقشه برداری، مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح استان .......  جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

73- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و 4 دشت سنقر ....... شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

74- نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سازه تعادل‌بخشی و پخش سیلاب کانال 18/5 کیلومتری غرب قزوین .......  شرکت آب منطقه‌ای قزوین

75- نظارت کارگاهی و عالیه خط انتقال آب اراضی بیدکان ....... سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

76- نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و 4 دشت سنقر .......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

77- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال آب اراضی مازه خاکی شهرستان کیار در سطح 200 هکتار  .......  جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

78- مطالعات طرح زهکشی تکمیلی اراضی اولویت دار استان گلستان  .......  آب منطقه ای گلستان

79- مطالعات بازنگری و علاج بخشی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین  .......  شرکت آب منطقه‌ای تهران

80- مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی منطقه 15 تهران ......   شهرداری منطقه 15 تهران

81- مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی منطقه 9 تهران ...... شهرداری منطقه 9 تهران

82- مطالعات تکمیلی تامین و انتقال و سیستم تحت فشار اراضی پایاب سد بیدکان در سطح 2000 هکتار ......  سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

83- نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه انتقال آب از قنات شوش عباسی به شهرک صنعتی شمس آباد ......   شرکت آب منطقه‌ای تهران

84- مطالعات سیستم تامین و انتقال آب به اراضی کانون اسکان عشایر شعیبیه واقع در استان خوزستان ......  اداره کل امور عشایر استان خوزستان

85- انجام خدمات مهندسی مرحله سوم ( نظارت عالیه و کارگاهی ) عملیات اجرایی قسمت اول ( ادامه ) و قسمت دوم شبکه درجه 2، ایستگاههای پمپاژ و شبکه فرعی 3، 4 طرح آبیاری و زهکشی شبکه پایاب سد سبلان ......  شرکت آب منطقه‌ای اردبیل

86- نظارت کارگاهی و عالیه احداث خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین، پاکدشت و شهرری ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

87- انجام خدمات یکپارچه سازی اراضی زیر شبکه دشت سنقر ......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

86- نظارت عالیه شبکه‌های آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

87- انجام خدمات یکپارچه سازی اراضی زیر شبکه دشت سنقر ......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

88- نظارت عالیه شبکه‌های آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

89- نظارت کارگاهی و عالیه عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تنگ حمام و کانال DC باباهادی  ......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

90- خدمات بهره برداری، نگهداری و آموزش سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح منطقه 1 ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

91- نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای طرح های سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح منطقه 2 ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

92- مطالعات تکمیلی، بازنگری و تهیه اسناد مناقصه ایستگاه‌های پمپاژ تکمیلی و احداث کانال و خط انتقال شبکه گلستان

93- نظارت کارگاهی احداث ابنیه شبکه های آبیاری زهکشی ساری بخش، اولویت 3 در محدوده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد ......  جهاد کشاورزی گلستان

94- مطالعه و طراحی سیستم های اندازه گیری آب در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی پلدشت، قنبرکندی، شبیلو، زنگنه، شبکه نیمه مدرن و سنتی باراندوزچای و انهار سنتی زاب کوچک و پیرانشهر ......  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

95- انجام خدمات مطالعه، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام بهره‌برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری دشت سنقر  ......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

96- مطالعات بازنگری و نظارت کارگاهی و عالیه طرح تامین آب خلیل آباد ......  امور عشایر لرستان

97- راهبری پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه‌گیری جریان آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی ......  شرکت مدیریت منابع آب ایران

98- قرارداد خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات تکمیلی اجرای شبکه آبیاری سد شهدای تنگ حمام ......  جهاد کشاورزی کرمانشاه

99- مطالعات طراحی و اصلاح سازه‌های هیدرولیکی انتقال آب در پروژه تعریض محور ورامین به آب باریک  ......  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

100- نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت‌دار استان گلستان در محدوده اولویت 1 و 2  ......   شرکت آب منطقه ای گلستان

101- خدمات نظارت بر طرح و ساخت (EPC) خط انتقال آب از نیروگاه کلان به پردیس و نیروگاه برقابی  ......   شرکت آب منطقه‌ ای تهران

102- خدمات مطالعات شناسایی منابع آلاینده و ارائه راهکارهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستاهای حاشیه مخزن سد و معدن انگوران ......  شرکت آب منطقه ای زنجان

گشت و بازرسی:

1- گشت و نظارت از کلیه چاههای بهره برداری آب با مصارف مختلف در محدوده‌های مطالعاتی قوچان-نیشابور- بنگجه و جوین – فریمان – تربت جام، باخزر – تایباد- کرات و جنت آباد – صالح آباد ...... شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

2- گشت و بازرسی از کلیه چاههای بهره برداری آب با مصارف مختلف در حوزه عملکرد امورهای آب تربت جام، کاشمر، گناباد و تربت حیدریه ...... شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

3- گشت و بازرسی و نظارت منابع آب بخش ممنوعه کوهپایه، سگزی، نجف آباد علویچه و دهق ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

4- گروه‌های گشت و بازرسی و نظارت بخش اصفهان نائین و خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون دهق و علویچه فلاورجان و لنجان  ......   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

5- گروههای گشت و بازرسی و نظارت بخش برخوار میمه و مورچه خورت، فریدون شهر و چادگان و منطقه فریدن  ......   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

6- گروههای گشت و بازرسی و نظارت بخش سمیرم شهرضا سمیرم سفلی ......   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

7- گروههای گشت و بازرسی و نظارت در سطح استان اصفهان ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

8- گشت و بازرسی از منابع آب حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار، نیشابور، قوچان و درگز...... شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

9- انجام خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی و عملیات اجرایی انسداد در حوزه‌های جنوبی استان (ایرانشهر، سرباز، چابهار، کنارک و نیکشهر) ......  شرکت آب منطقه ای  سیستان و بلوچستان

10- خدمات تشکیل اکیپ‌های گشت و بازرسی در دشت‌های ممنوعه (قروه – چهاردولی و دهگلان) و آزاد (مریوان – سقز – بانه و دیواندره) ...... شرکت آب منطقه‌ای کردستان

11- گشت و بازرسی برای جلوگیری از اضافه برداشت چاههای غیرمجاز ...... آشرکت آب منطقه‌ای مازندران

12- گشت و بازرسی به منظور کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و خدمات جنبی در محدوده مطالعاتی شهرستان بم ...... شرکت آب منطقه‌ای کرمان

13-گشت و بازرسی از منابع آب حوزه عملکرد امور آب مشهد و اداره آب سرخس ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

14- گشت و بازرسی و آمار برداری حفاظت و بهره برداری از منابع آب تاسیسات، مجاری آبی، رودخانه و سواحل ......  شرکت آب منطقه‌ای مازندران

15- گشت و بازرسی از منابع آب زیرزمینی در حوزه عملکرد امورهای آب شهرستانهای سبزوار، قوچان و درگز......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

16- تکمیل پروژه گشت و بازرسی و آمار برداری حفاظت و بهره برداری از منابع آب تاسیسات، مجاری آبی، رودخانه و سواحل ......  شرکت آب منطقه‌ای مازندران

17- خدمات گشت و بازرسی محدوده مطالعاتی لاهیجان، چابکسر، منجیل، آستانه و کوچصفهان ......  شرکت آب منطقه‌ای گیلان

18- انجام خدمات کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در شهرستانهای زرند، رفسنجان، بافت و ارزوئیه با استقرار گروههای گشت و بازرسی ......  شرکت آب منطقه‌ای کرمان

19- تشکیل گروههای گشت و بازرسی سطح استان ......  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

20- انجام خدمات کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در شهرستانهای کهنوج،منوجان و قلعه گنج با استقرار گروههای گشت و بازرسی  ......  شرکت آب منطقه‌ای کرمان

21- تشکیل گروههای کشت و بازرسی و نظارت منطقه یک استان اصفهان ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

22-تشکیل گروههای گشت و بازرسی سطح استان ( منطقه 1 )  ......  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

23- تشکیل گروههای کشت و بازرسی و نظارت منطقه یک استان اصفهان ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

24-تشکیل گروههای گشت و بازرسی سطح استان ( منطقه 2 ) ......  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

25- انجام خدمات کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استقرار واحدهای گشت و بازرسی و انسداد و خدمات جنبی مورد نیاز در شهرستانهای بم، ریگان، فهرج و نرماشیر ......  شرکت آب منطقه‌ای کرمان

26- انجام خدمات کنترل بهره برداری از منابع آب در شهرستانهای جیرفت، رودبار، عنبرآباد استان کرمان ......  شرکت آب منطقه‌ای کرمان

27- عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان تهران ...... شرکت آب منطقه ای تهران

28- انجام خدمات کنترل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی و انجام خدمات جنبی در شهرستان‌های کهنوج، منوجان و قلعه گنج ......  شرکت آب منطقه‌ای کرمان

29- انجام خدمات کنترل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی و انجام خدمات جنبی در شهرستان‌های ارزوئیه، سیرجان و بافت ......   شرکت آب منطقه‌ای کرمان

30- تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی بخش خصوصی استان البرز ......   شرکت آب منطقه ای البرز

31- انجام خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی و انسداد جهت حفاظت منابع آب در شهرستانهای کرمان، زرند، بردسیر، راور و کوهبنان ......   شرکت آب منطقه‌ای کرمان

32- گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده های مطالعاتی جنوب استان ......  شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

33-گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده های مطالعاتی شمال استان......  شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

تجهیز و نوسازی:

1- مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی بخش جنوبی دشت حنا ...... دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

2- مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی استان سیستان و بلوچستان ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

3- مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی بخش شمالی دشت حنا......   دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

4- نظارت عالیه و طراحی تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

5-  مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی استان سیستان و بلوچستان ......   جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

6-مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی استان سیستان و بلوچستان در سطح 2000 هکتار ......  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

7- مطالعات اجرای شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی و بررسی نظام بهره برداری و ایجاد تشکل آبران در سطح اراضی پایاب سد خاکی شویر و پایاب بند و سد خاکی سهرین در استان زنجان ......   جهاد کشاورزی زنجان

8- مطالعه مراحل اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی توده بین و بوئین استان زنجان......  جهاد کشاورزی زنجان

9- مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی در سطح 326 هکتار ...... جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

10- مطالعه تجهیز و طراحی خط انتقال آب کانون خارستان زاهدان ......  امور عشایر سیستان و بلوچستان

11- مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی نخجیروان محلات .....جهاد کشاورزی اراک

آمار برداری:

1- انجام خدمات مطالعات شناسنامه دار کردن قنوات و چشمه‌های استان قم

2- مطالعات مکان یابی و شناسایی کانون توسعه آب باریک

3- مطالعات بیلان آب در حوزه آبریز رودخانه‌های استان خراسان ...... شرکت آب منطقه‌ای خراسان

4- مطالعات بیلان منابع آب زیرزمینی در حوزه کاشمر درونه و زاوه ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان

5- مطالعات آبهای سطحی رودخانه درونگر از سرشاخه تا حوالی روستای جلفان ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان

6- مطالعات آماربرداری و منابع آب تغذیه شونده رودخانه درونگر ...... شرکت آب منطقه‌ای خراسان

7- خدمات تکمیل مطالعات هواشناسی، مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی، مطالعات اجتماعی، مطالعات کشاورزی و مطالعات وضع موجود دشت حنا ......  دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

8- آماربرداری و مطالعات منابع آبی تغذیه شونده از رودخانه‌های قره قوم شمالی ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان

9- مطالعات اجمالی قنوات استان زنجان

10- آماربرداری و شناسائی انهار رودخانه های کویر مرکزی ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

11- مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت بجنورد در استان خراسان شمالی ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

12- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی ......  شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

13- عملیات آماربرداری منابع و مصارف آبهای زیرزمینی و سطحی محدوده مطالعاتی لواسانات ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

14- نظارت بر عملیات آماربرداری از منابع آب در محدوده مطالعاتی (رشت – رودبار) – ( لاهیجان – لنگرود )......  شرکت آب منطقه‌ای گیلان

15- خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی ...... شرکت آب منطقه‌ای قزوین

16- خدمات بررسی و کنترل صحت و سقم آمار چاه‌های بدون پروانه فعال کشاورزی ...... شرکت آب منطقه‌ای مازندران

17- مطالعه و اندازه گیری منابع آب زیرزمینی محدوده عملکرد امور آب جنوب شرق استان و پاکدشت ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

18- استخراج و ورود اطلاعات حفاظتی و درآمدی به نرم افزار بانک اطلاعات شرکت ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

19- استخراج و ورود اطلاعات درآمدی به نرم افزار بانک اطلاعات شرکت ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

20- مطالعه و اندازه‌گیری منابع آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی حوزه عملکرد اداره امور آب شرق استان تهران ......  شرکت آب منطقه‌ای تهران

21- خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی ......  شرکت آب منطقه‌ای قزوین

22- مطالعه و اندازه‌گیری منابع آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی حوزه عملکرد اداره امور آب شرق استان تهران...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

23- مطالعات طراحی شبکه پایش کمی و کیفی و رفتارسنجی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

24- مطالعه و اندازه گیری منابع آب زیرزمینی محدوده عملکرد امور آب جنوب شرق استان و پاکدشت ......  شرکت آب منطقه‌ای تهران

25-انجام عملیات اندازه گیری منابع آب محدوده های مطالعاتی چوپانان، جندق، خور- فرخی- بیاضه، انارک و نائین در سال آبی 93-92 ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

26-انجام عملیات اندازه گیری منابع آب محدوده های مطالعاتی اردستان، طرق - ابیازن، باد - خالدآباد و دق سرح در سال آبی 94-95  ...... شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

27- مطالعات پایش کمی و کیفی شبکه رفتارسنجی آبهای سطحی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران ......  شرکت آب منطقه‌ای تهران

28- خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی ...... شرکت آب منطقه‌ای قزوین

29- مطالعه و آماربرداری از منابع آب‌های سطحی حوضه سد سیلوه و حوضه‌های مجاور ......  شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

30- انجام آماربرداري ازمنابع و مصارف آب سطحي و زيرزميني محدوده‌هاي مطالعاتي زنجان  ......   شرکت آب منطقه‌ای زنجان

31-  انجام عملیات اندازه گیری منابع آب محدوده های مطالعاتی اردستان، طرق – ابیازن، باد – خالدآباد و دق سرخ در سالهای آبی 96 – 95 و 97 - 96  ......   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

32- آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی استان اصفهان ......  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

33- مطالعات پایش کمی و کیفی شبکه رفتارسنجی آبهای سطحی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران

34- انجام خدمات مهندسی آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی محدوده‌های مطالعاتی استان آذربایجان غربی  ...... شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

35- نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی قزوین - الموت و طارم - قیدار و‌ آوج ......  شرکت آب منطقه‌ای قزوین