صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداری

 

 

 

نقشه برداری:

 تیم نقشه برداری شامل دو گروه بوده که گروه اول کارهای صحرایی و نقشه برداری را انجام داده و گروه دوم  کارهای تهیه نقشه را در دفتر انجام می دهند. این شرکت با کارشناسان و تجهیزات کامل نقشه برداری تاکنون بالغ بر50000 هکتار از اراضی کشاورزی و شهری را نقشه برداری کرده است. که شامل نقشه های توپوگرافی و نقشه های تجهیز و نوسازی اراضی و ... می باشد. از جمله کارهایی که زیر نظر سازمان نقشه برداری کشور انجام شده  می توان به نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر دشت حنا در سطح 9000 هکتار واقع در شهرستان سمیرم استان اصفهان اشاره کرد.

1- نقشه برداری خط انتقال آب به شهرک صنعتی  شمس آباد

2- نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر اراضی دشت حناء سمیرم در سطح 10500 هکتار

3-  نقشه برداری اراضی زیر شبکه تحت فشار استان سیستان و بلوچستان در سطح 20000 هکتار

4- تهیه نقشه های توپوگرافی استان مرکزی در سطح 9000 هکتار

5- تهیه نقشه های توپوگرافی استان مرکزی در سطح 2000 هکتار

6- نقشه برداری اراضی پایاب سدهای استان خراسان شمالی

7- نقشه برداری اراضی آبیاری تحت فشار خراسان جنوبی در سال 87

8-نقشه برداری و مطالعه تهیه طرح آبیاری تحت فشار شهرستان رودان در سال 87

9- نقشه برداری رودخانه گرگانرود در استان گلستان

10- نقشه برداری اراضی الخلج بستان آباد در آذربایجان شرقی

11-انجام نقشه برداری پروژه تامین، انتقال آب و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی منابع ملی شهرستان شهر کرد،روستای ده سفید و حیدری از بخش بن

12- نقشه  برداری توپوگرافی نواری و عمق یابی مسیر کانال تهران

13- نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم انتقال آب با لوله در طول 90 کیلومتر در سطح استان

14-نقشه برداری،توپوگرافی 1500 هکتار از اراضی متقاضیان آبیاری تحت فشار در سطح استان