صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداری

 

 

 

نقشه برداری:

 تیم نقشه برداری شامل دو گروه بوده که گروه اول کارهای صحرایی و نقشه برداری را انجام داده و گروه دوم  کارهای تهیه نقشه را در دفتر انجام می دهند. این شرکت با کارشناسان و تجهیزات کامل نقشه برداری تاکنون بالغ بر 50000 هکتار از اراضی کشاورزی و شهری را نقشه برداری کرده است. که شامل نقشه های توپوگرافی و نقشه های تجهیز و نوسازی اراضی و ... می باشد. از جمله کارهایی که زیر نظر سازمان نقشه برداری کشور انجام شده  می توان به نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر دشت حنا در سطح 9000 هکتار واقع در شهرستان سمیرم استان اصفهان اشاره کرد.

                                                         

- نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر اراضی دشت حناء سمیرم در سطح 10500 هکتار

-  نقشه برداری اراضی زیر شبکه تحت فشار استان سیستان و بلوچستان در سطح 200000هکتار

- تهیه نقشه های توپوگرافی استان مرکزی در سطح 9000هکتار

- تهیه نقشه های توپوگرافی استان مرکزی در سطح 2000 هکتار

- نقشه برداری تجهیز و نوسازی اراضی سیستان و بلوچستان در سطح 9000هکتار

- تهیه نقشه های توپوگرافی استان مرکزی در سطح 2000هکتار

- نقشه برداری اراضی پایاب سدهای استان خراسان شمالی

-  نقشه برداری اراضی  آبیاری تحت فشار خراسان شمالی

- نقشه برداری اراضی آبیاری تحت فشار خراسان جنوبی در سال 87

-نقشه برداری و مطالعه تهیه طرح آبیاری تحت فشار شهرستان رودان در سال 87

- نقشه برداری اراضی الخلج بستان آباد در آذربایجان شرقی