صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

         کشاورزی و دامپروری

 

فعالیت های شرکت در زمینه کشاورزی و دامپروری:

 تغییر شیوه های دامداری متحرک سنتی عشایر به دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی همواره یکی از راهبردهای توسعه ای کشور محسوب می شود که متاسفانه در ارائه راهکارهای اجرائی تاکنون گامهای موثری برداشته نشده است . سازمان امور عشایر ایران در  دهه های گذشته به تجربیات بسیار گرانبهایی در زمینه کشاورزی ، شیلات ، صنایع دستی ، صنایع کوچک روستایی و تبدیلی و ... دست یافته ، ولی با توجه به علاقه عشایر به مسائل دام و اینکه شغل آبا و اجدادی آنان دامپروری بوده است ، مدرنیزه کردن دامداریهای عشایری بصورت کمرنگ در برنامه ها مد نظر قرار گرفته است.

به همین منظور شرکت مهندسین مشاور مهار آب عمران گستر پس از بازدید و بررسی واحدها و مجتمع های دامپروری کشور  بخصوص در مناطقی مانند سنندج و مهاباد که از نظر شرایط اقلیمی و اجتماعی مشابهت بسیاری با مناطق عشایری دارند طرحهایی را مطرح نموده و براساس شرح خدماتی که مطالعات سازمان امور عشایر ایران ارائه نموده ، مطالعات مرحله شناخت آنها را به اتمام رسانده است. طرحهای  حاضر می توانند پس از اجرا و بررسی نتایج حاصله به عنوان الگو برای بسیاری از کانونهای توسعه عشایری کشور مد نظر قرار گیرند و نمونه ای ترویجی برای اجرای سایر سامانه های عشایری محسوب شوند و تاثیر بسزائی در افزایش درآمد و تولیدات عشایری در طول  برنامه های توسعه کشور داشته باشند. یکی از این سامانه های الگو ، طرح شیخ معروف شهرستان نقده می باشد که مطالعات بازنگری مرحله اول آن در این شرکت مهندسین مشاور به پایان رسیده و در حال انجام مطالعات مرحله دوم می باشند.

 

در این راستا شرکت مهندسین مشاور مهارآب عمران گستر آماده ارائه این خدمات به سازمانهای امور عشایر سایر استانها میباشد.

                                                    

نمونه کارهای انجام گرفته سالهای اخیر این مشاور:

 1ـ مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث واحدهای دامپروی، سامانه، عشایری، شیخ معروف، شهرستان نقده، آذربایجان غربی

2ـ مطالعات بازنگری شرکت سهامی زراعی چگینی-شهرستان جاسک،استان هرمزگان

3ـ مطالعات شرکت سهامی زراعی نیوانسوق- شهرستان گلپایگان استان اصفهان

4ـ مطالعات ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش تولیدات عشایر طایفه عرب طاهری بخش عشق آباد-شهرستان طبس استان یزد

5ـ آماربرداری و حفاظت و بهره برداری از منابع آب، تاسیسات، مجاری آبی، رودخانه و سواحل استان مازندران